Muziek en geluid

Kleur en vorm, ruimte en beweging

Jan Reus, Canto ostinato (detail)

Vanaf 1985 wordt muziek een belangrijke inspiratiebron voor Jan Reus. In werken die in de verte verwantschap vertonen met Kandinsky, MirĂ³ en Mondriaan geeft Reus de structuur en beweging van muziek in ruimte en kleur weer.

De muziek van de natuur

Ook de natuur brengt gestructureerde vormen van geluid voort, terwijl allerlei processen in de atmosfeer en hydrosfeer patronen vormen, zoals ritmes en golfbewegingen, die overeenkomsten vertonen met muziek. Ook deze verschijnselen nemen in het latere werk van Jan Reus een grote plaats in.

Jan Reus, Claire de lune (detail)

Opvallend is dat in de representatie van muziek en ander geluid ook de oppervlaktestructuur van het schilderij zelf een expressieve rol gaat spelen. Een goed voorbeeld hiervan is het werk Zijlicht hieronder.

Bezoek Kunstkamer IJlst

Voor meer (over de) muziekschilderijen van Jan Reus: breng een bezoek aan Kunstkamer IJlst!