Pictografisch werk

Afbeeldingen van een ongemakkelijke werkelijkheid


Geïnspireerd op de gedachte uit Wittgensteins Tractatus logico-philosophicus dat de taal een afbeelding van de werkelijkheid is, begon Jan Reus midden jaren '80 verschillende, vooral ongemakkelijke aspecten van de persoonlijke en sociale werkelijkheid af te beelden in schilderijen die iets weg hebben van pictogrammen. Tegelijkertijd is het ook een voortzetting van de drieluiken uit het vroege werk van Reus. De narratieve structuur van het drieluik wordt hier uitgebreid tot een serie die Reus zelf soms een honderdvijfentwintig-luik noemt.

Sociaal commentaar

Als uiting van het moderne onbehagen, heeft een aantal van deze pictografische schilderijen ook een duidelijk maatschappij- en cultuurkritische toon.

Bezoek Kunstkamer IJlst

Voor meer (over de) pictografische schilderijen van Jan Reus: breng een bezoek aan Kunstkamer IJlst!